Monday, September 15, 2014

týden 3 - kdy se postavit a kdy si kleknout {ester}

Zdravím vás z Ugandy! Vítejte ve třetím týdnu naší Ester studie! Jsem ráda, že ji můžu sdílet s vámi všemi!

Ale pojďme hned k věci…

Verše pro tento den jsou z Ester 3:1-4 a Žalmu 95:6. Ve verších z Ester vidíme, že Mordokaj se konečně odhodlal postavit za to, čemu věří. Až doteď zůstával docela potichu, klaněl se králi a udržoval ve svém životě věci tak, jak to po něm ostatní chtěli. Povzbudil Ester k tomu, aby se „držela zpátky“ a tajila svůj původ.

Ale proč se Mordokaj rozhodl jednat zrovna teď? Když je mu přikázáno, aby si klekl před Hamanem, odmítne, což má své následky. Ale proč teď? Jeden důvod je, že Haman je Agagovec a Agagovci mají s Židy historii nepřátelství. Mordokaj se konečně rozhodl, že dost je dost a že už nebude kompromisovat to, čemu věří, aby se klaněl svému nepříteli.

1. Nikdy není pozdě na to se za něco postavit.
I když Mordokaj „nestál“ už od začátku, postavil se teď. A my můžeme udělat to stejné. Zrovna dnes si můžeme říct: „Už dál ne“ a postavit se věcem, o kterých už nějakou dobu víme, že bychom je měli změnit. Je to seriál, který nám vlastně nic nedává? Pomlouvání, o kterém víme, že musíme nechat? I když jsme to třeba nezvládly v minulosti, není pozdě na to říct: „Dneska je Den D!“

2. Můžeme se rozhodnout klanět se Bohu, našemu Pánu.
Žalm 95:6 nás zve ke sklonění se a chválení našeho Boha a Tvůrce. Udělej si moment na přečtení tohoto verše a na to, aby se do tebe „vpil“. Čemu se teď klaníš, co není Bůh? Idoly se umí bezvadně vetřít do našich životů, aniž bychom si to uvědomili! Zastav se na chvíli a přemýšlej. Vyznej. A vyber si. Pokloň se před Hospodinem!

3. Klekněme si.

„…klekněme, skloňme kolena před Hospodinem…“ Klekněme si – opravdu fyzicky – před Ním tento týden. A to je i naše výzva:

TÝDEN 3 VÝZVATÝDEN 3 PLÁN ČTENÍTÝDEN 3 VERŠ K ZAPAMATOVÁNÍVše pro Ježíše,

Saturday, September 13, 2014

moudrost a třpytivé boty {ester}

Měla jsem víc poslouchat, když mi maminka říkala, abych si k řece nebrala ty své nové, krásné, nalakované boty. Ty jo, fakt jsem ty boty milovala! Líbilo se mi, jak byly pohodlné i jak vypadaly. Byly neutrální barvy se třpytkami a nazouvací – přesně takové, jaké jsem si představovala, že měla Popelka. Ale co se mi na nich líbilo nejvíc, byl zvuk, který dělaly, když jsem v nich chodila – skoro jako vysoké podpatky. V 80. letech byly takové boty v módě a já jsem je dostala těsně předtím, než jsme s tetou a sestřenicemi šly k řece.

Problém byl, že jsem nesnášela chodit ve vodě. Ten kluzký, slizký povrch na kamenech, strach, že mě něco kousne a taky kameny, které mě bodaly do chodidel. Takže jsem šla do vody v botách. To byla další skvělá věc, mohly se totiž namočit.

Byla jsem po pás ve vodě, když jsem uklouzla a jedna bota se mi vyzula. Začala jsem ji rychle hledat, ale byla pryč. Obava nebylo zdaleka to, co jsem cítila, když jsme šly ven. Samozřejmě jsem brečela, ale to mi nepomohlo k tomu, abych botu získala zpátky. Kdybych jenom bývala poslouchala!

Je to bláznivý příběh, ale přesto krásně pojednává o moudrosti a hlouposti. Moudrý člověk se řídí radami ostatních, hlavně těch, kteří jsou starší a moudřejší ve víře a v životě.

Kdybych tenkrát poslechla maminku, ušetřila bych si boty. V Ester vidíme sdílenou moudrost, která vede k mnohem důležitějším výsledkům.

Ester teď byla královna. Bůh ji dosadil na trůn ze speciálního důvodu – ochránit jeho lid. Tento případ by nám měl připomenout, že nás všechny Pán Bůh dal tam, kde jsme z nějakého důvodu. Některé teď možná nevidíme, ale některé věci jsou nám jasné. Pokud máš rodinu a děti, pak je to sloužit jim a ukazovat na Ježíše, jejich jedinou naději ke spáse. Pokud máš přátele, pak je to být příkladem a povzbuzením. Pokud se v práci musíš zapsat při příchodu, pak je to ukázat čest skrze věrnost a pracovní etiku.

I když byla Ester královnou, nezapomněla na radu, kterou jí Mordechaj dal (aby zatajila svůj původ). Ctila jej nejen tím, že si jeho radu poslechla ale i tím, že se podle ní řídila.

Jsou tady ukázány dvě skvělé věci:

1. Čest prokázána věku

Spoustu lidí ignoruje starší. Vidí je jako nepodstatné a zbytečné. Na západě je dáváme na místa, kde můžou žít hezky s ostatními v jejich věku. Někdy to děláme proto, abychom se o ně nemuseli starat, poslouchat je a prakticky je mít rádi. Ale Ester respektovala Mordechaje, staršího muže, a poslouchala ho. S věkem také přichází zkušenost a moudrost. „Korunou krásy jsou šediny – kdo žijí spravedlivě, ti ji obdrží.“ (Přísloví 16:31)

2. Čest prokázána moudrosti

Ester respektovala Mordechaje. Jen mu nekývla hlavou, aby ho mohla později zesměšnit. Poslouchala a následovala jeho rady. Věděla, že toho on ví více. Věděla, že moudrost jde s věkem a pochopení s dlouhým životem.

Potřebujeme moudrost. A Bůh je věrný ve zprostředkování moudrosti těm, kteří o ni stojí; těm, kteří si ji váží, když ji dostanou. Kniha Přísloví o ni mluví znovu a znovu. Moudrost je jako známka někoho, kdo má před Hospodinem bázeň, kdo je ve víře vyspělejší a kdo má vliv na lidi kolem sebe.


S pohledem na Ježíši,

Tuesday, September 9, 2014

{Týden 2} Ester

Vítejte v druhém týdnu naší Ester studie. 

Verš z pondělí je z Efeským 5. Už o tom nějakou dobu přemýšlím a proto mi dovolte, abych s vámi sdílela svých pár myšlenek.

V Efeským 5:15 se píše: „Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé.“

Proč bychom se měli chovat jako moudří lidé? Pavel nám ve verši 16 odpovídá takto: „…protože doba je zlá.“

Doba byla zlá stejně jako dneska i v době, kdy žila Ester. Tento týden bude Ester zavolána ke králi, jehož životní styl je extravagantní a neobvyklý. To se nám už docela ukázalo v tom, jak si vybíral novou královnu. Ester se bude muset rozhodovat opatrně a žít moudře, aby mohla zachránit svůj lid.

Když dojde na zlo, naše kultura se moc nezměnila. Nemůžeme ani zapnout televizi bez toho aniž bychom viděly některé hrozné věci, které se na světě dějí. Některé jsou smutné a některé až hrůzostrašné. Taky si myslím, že je zlo i ve městech, ve kterých bydlíme – a nezáleží na velikosti. Zlo je prostě všude.

Pavel nám připomíná, že právě proto, že je na světě hřích a zlo, musíme žít opatrně.
Takže… jak žít ve světě, kde je tolik zla? Tady je pár myšlenek, které nám pomůžou.

1. Zavrhněme to zlé.
Na světě je hodně špatných věcí. Špatných jako zneužívání lidí, porno, rasismus… to jsou jen některé z mnoha. K těm méně viditelným patří například materialismus, nespokojenost, sobeckost, lenost apod. To jsou všechno věci, proti kterým bychom měly bojovat.

2. Přijměme to dobré.
Na světě je hodně krásy a pravdy. Všichni lidé jsou stvořeni k obrazu Božímu, což každému člověku dodává smysl a cenu. Kreativita je jedna z vlastností, kterou máme, protože jsme stvořeni právě k Božímu obrazu. Proto si umíme a můžeme užít věci jako jsou umění nebo hudba. Taky můžeme pomoct v různých humanitních hnutích, dělat lidem radost, nebo třeba organizovat oslavy nebo akce, které si lidé mohou užít.

3. Obnovme to zlé.
Ale některé věci na světě jsou zlomené, poškozené a musí se obnovit. Věci jako je vzdělávací systém, vláda, rodiny a manželství, lidské životy… jsou jen některé z nich.


Svět je nebezpečné místo, ale byly jsme sem poslány. Zatímco se na něj nemáme dívat jako na náš domov, máme být v něm ale ne z něj… a to chce moudrost. Stejnou moudrost, jakou potřebovala Ester k záchraně Židů.


TÝDEN 2 VÝZVA

TÝDEN 2 PLÁN ČTENÍ

TÝDEN 2 VERŠ K ZAPAMATOVÁNÍ

S pohledem na Ježíši,