Sunday, June 14, 2015

Seznam a Příprava na {Žalm 119} !


Už zítra začíná naše {Žalm 119} Letní Online Biblická Studie a my ti chceme pomoct začít dobře! Tady je pár rychlých věcí, které můžeš udělat před pondělím a dobře se tak připravit na příštích skvělých osm týdnů:

1. Jestli jsi to ještě neudělala, teď je dobrý čas na vytisknutí si {BEZPLATNÝCH} materiálů, které jsme pro tuto studii připravily! Link k {Žalm 119} Studijním materiálům a Plánu Čtení (spolu s dalšími překlady této studie) můžete najít zde. Studijní materiály {Žalm 119} – ve formátu deníku – je skvělý způsob, jak si zapisovat a zaznamenávat, co tě Pán Bůh učí během celé studie.

2. YouVersion je TADY!!! Naše {Žalm 119} studie – Plán Čtení A pondělí-pátek ztišení jsou už TEĎ na YouVersion aplikaci Bible. Otevři aplikaci: klikni na Plány: hledej v Plánech: Love God Greatly – Psalm 119, ale prosím, PROSÍM nezačínejte plán před pondělím, abyste byly na stejné vlně jako naše blogy a FB příspěvky! Máme OBROVSKOU radost, že můžeme být s touto studií i na této aplikaci (děkujeme, že jste nám daly vědět, jak moc vám to pomáhá!).
{{Tento způsob studie je pouze v angličtině.}}

4. Jen Thorn skvěle začala úvodem do Žalmu 119 ve svém příspěvku na blogu – hned před tímhle. Skvělá příprava na Pondělní začátek… jestli sis to ještě nepřečetla, určitě tě to požehná!

5. Ještě pořád není pozdě na to, abys pozvala a přizvala své kamarádky! I když oficiální přihlašování už neprobíhá, NIKDY není pozdě na Boží Slovo skrze Milovat Boha Obrovsky! Možná, jen možná, ti už někoho Pán Bůh na srdce dal a už nějakou dobu ji chceš o této studii říct. Nečekej už ani chvilku! Za zkoušku nic nedáš, tak se zeptej?! Pošli zprávu, zavolej, a pomoz nám dostat JEŠTĚ VÍCE žen a dívej do Božího Slova tohle léto!
6. A konečně, jako nejdůležitější bod, přidáš se k nám v MODLITBÁCH? Pokorně prosíme Boha o ochranu, požehnání, sílu a odvahu během toho, co hledáme a objímáme vším, co máme Jeho Slovo a to, co pro nás má připravené v této studii. Prosíme, aby nás na to připravil a změkčil naše srdce, abychom mohly uchopit a pochopit pravdu Jeho Slova, abychom všechny, které v této studii spolu jsme mohly odejít navždy změněné.
Ah holky, jsme rády za tento čas, který můžeme strávit s Božím Slovem společně! Děkuji VÁM VŠEM za to, že jste takovým požehnáním pro Milovat Boha Obrovsky. Naše {Žalm 119} Letní Online Biblická Studie s MBO začíná v Pondělí, 15. Června! Těšte se!!!


U Jeho nohou,

Saturday, June 13, 2015

{Žalm 119} Úvod - Velkolepost Božího Slova...


Vášní Milovat Boha Obrovsky je Boží Slovo! Toužíme po tom, aby se informace, které získáme během našich studií a ztišení zapáleně vyryly do našich srdcí, aby byly jiskrou ohně a nadšení pro Pána, které nás změní zevnitř ven. A jsme přesvědčeni, že se tohle stane, protože co studujeme je samotné Slovo Boha (2. Tim. 3:16; Žd. 4:12).
Velkolepost Božího Slova je téma Žalmu 119.
Kevin DeYoung nazývá tento Žalm romantickou básní, protože v něm autor opakovaně zpívá chvály Božímu Slovu. Žalmista zmiňuje Boží Slovo v různých formách 169 krát ve 176 verších.


Všechny části a verše nejsou jako řetěz, kdy jeden díl navazuje na druhý, ale jako šňůrka perel – všechny jsou si rovny, ale každá má svůj vlastní význam, hodnotu. – David Guzik

Slovo nám neříká, kdo je autoremZalmu 119. Někteří učenci věří, že ho napsal David, zatímco jiní si myslí, že byl napsán až dlouho po Davidovi. Bez ohledu na to, kdo ho napsal, je to inspirované Boží Slovo a mělo by s ním být zacházeno opatrně.
Není to zajímavé, že ta nejdelší kapitola v celé Bibli je celá o ní samotné? To samo o sobě ukazuje na krásu, důležitost a užitečnost Písma.
Pojďme zpátky k tomu, jak je tento Žalm sestavený. Je to báseň, která se skládá z dvaceti dvou slok a každá sloka má osm veršů. Zajímavost je, že každý jeden z těchto osmi veršů začíná stejným Hebrejským písmenem. Prvních osm veršů začíná písmenem alef, dalších osm začíná písmenem bet a tak dále. Musíme být opatrní při čtení Žalmu 119. Je jednoduché se nechat omámit tím, že se opakuje a pak se při jeho čtení začít nudit. Martin Boos řekl, „Většina čte Bibli jako kráva, která stojí v hrubé trávě a neohrabaně šlape po těch nejkrásnějších květinách a bylinách.“ Tento Žalm požaduje naši pečlivou pozornost, abychom byly schopné zachytit všechny mocné, krásné a někdy tiché pravdy Ducha Svatého.
Mnoho povrchních čtenářů si myslí, že [Žalm 119] hraje na jednu strunu a utápí se v pobožném opakování a nadbytečnosti; ale tento pohled pochází ze samotné mysli daného čtenáře: ti, kteří studovali tenhle dokonalý chvalozpěv a pořádně si všimli každé jeho části jsou užaslí nad rozmanitostí a hloubkou celé jeho myšlenky.
- Spurgeon

Během čtení Žalmu 119, hledejte v něm rozdílné charakteristické kvality Písma, jako třeba fakt, že je dostatečné, pravdivé, čisté, autoritativní, a neměnící se. Ale nepřestávejte hledat. Dívejte se skrze slova na stránkách Žívého Slova a uvidíte samotnou povahu Boha, která se v této kapitole reflektuje jako na hladině vody.
Zatímco se připravujeme otevřít Žalm 119, měly bychom prosit Pána Boha, aby nám ukazoval, čemu máme věřit ohledně Jeho Slova a Jeho samotného, a jak tyto pravdy aplikovat do našich vlastních životů tak, abychom mohly chodit s větší láskou k Němu a Jeho Slovu, více si vědomy – a znechuceny – našich hříchů a více vděčné a radostné díky Kristu a jeho oběti.

S pohledem na Ježíše,


Tuesday, June 9, 2015

Nová Letní Studie {Žalm 119} !Přihlásit se můžete už TEĎ!!!

Po přihlášení dostanete email s našimi materiály k celé studii, které jsou úplně ZDARMA! Dále záložku do Bible s plánem čtení, Plán čtení, a další!

Během studie budete mít možnost sledovat naši FB stránku (Milovat Boha Obrovsky) pro každodenní čtení, verše k zapamatování, výzvy na každý týden, a další povzbuzení!

Jsme v tom společně! Tak se společně vrhněme stejně šíleně do Božího slova jako se určitě budete vrhat do léta, prázdnin, odpočinku a období dovolených. Pán Bůh chce všude a ve všem být s námi, tak po POZVĚME!!!

Těšíme se na vás!

PS: Přihlásit se můžete komentářem nebo zprávou na FB! Jen nám dejte vědět, že máte zájem o materiály a připojte i svůj email, abychom vám je mohly v následujícím týdnu zaslat.

PS2: Přihlásit se můžete samy, nebo s kamarádkou, nebo s celou malou skupinkou! Není podmínkou vídat se pravidelně, protože je vše online. Důležitá je vykazatelnost a to, že víme, že někdo další je v tom s námi.

Milujme Boha Obrovsky!
Petra.