Saturday, August 30, 2014

malý náhled do úžasné knihy {ESTER}


Kniha Ester je zvláštní malá kniha proto, že je jen jednou ze dbou knih v Bibli, kde se vůbec nezmiňuje Bůh. Mnoha lidem to vadí a někteří dokonce tvrdí, že by neměla být v Bibli zahrnuta.

Ale Bůh nemusí být zmiňován, protože Jeho skutky mluví dost jasně a zřetelně. Vidíme Jeho ruku, jak pracuje v každém detailu tohoto úžasného příběhu, hned od kapitoly 1, kde král Xerxe uspořádá neskutečnou oslavu. Tato velkolepá událost znamenala pád královny Vašti, což bylo součástí plánu, ve kterém se mladá židovská holka měla stát královnou. A skrze Královnu Ester Bůh zajistil přežití svého lidu.

Tento příběh nás vezme na perský soudní dvůr krále Xerxe (Artaxerxes z řečtiny) nějakých šedesát let potom, co se do Jeruzaléma poprvé vrátili židovští vyhnanci, a také po tom, co byl přestavěn Chrám. Když se na časování knihy Ester podíváme chronologicky, odehrává se v době Ezdráše 1-6 a Ezdráše 7-10, kde čteme o prvním a druhém návratu Židů z babylonského vyhnanství.  
V této chvíli je Xerxe na trůnu a je velmi mocný a bohatý král. Zdědil toto bohatství od svého otce Dariuse, a užíval si ho naplno. Tady začne naše studie.

Tématika knihy Ester je, že se Bůh stará o své lidi.

„…i když v ní [knize Ester] není Bůh zmíněn přímo, Jeho prst vede každou minutu, která předchází vysvobození Jeho lidu.“ ~ Matthew Henry

Doufám, že po naší studii Ester, Římanům 8:28 – „Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru,“ – nám bude dávat větší smysl. Začneme mít větší ponětí o Boží starosti v našich vlastních životech. Budeme vědět, že i když se zdá, že Bůh mlčí, budeme si jisté, že pracuje, všechny věci do sebe nechává zapadat s největší precizností, pro svou slávu a naši svatost.

„Hospodin chtěl, abychom v Ester viděli krásný příklad Jeho starosti. Chtěl, ať až se na ten příběh podíváme v zájmu a s potěšením, můžeme chválit Jeho jméno, a pak se naučit zvyku hledání Jeho ruky v dalších příbězích, a hlavně v našich vlastních životech.“ ~ Spurgeon
Doufáme, že se k nám přidáš v tomto úkolu poznat Boží charakter skrze tuto inspirativní knihu. A modlíme se, že ve výzvě vidět Boží ruku v našich životech, najdeme inspiraci k tomu, abychom Milovaly Boha Obrovsky o to víc.
S pohledem upřeným na Ježíše,


Tuesday, August 19, 2014

podzim 2014 - studie ESTER

{ Ester }
- naše další studie!
Přihlašovat se můžeš už TEĎ!!!
Přihlas se do skupinky, kde můžeš přispívat každý den, sdílet se s ostatními, nebo jen číst co sdílí ostatní a užít si studie jen s Pánem. Naším největším přáním a modlitbou je, aby každou z vás naše studie, emaily a blogové příspěvky inspirovaly k hlubšímu poznání Boha a trávení času s Ním. Jak toho využiješ je na tobě! Každopádně ti budou chodit každodenní připomenutí ke ztišení s materiály a verši, které můžeš a nemusíš využít.
Udělej si takovou skupinku s kamarádkami a přihlašte se spolu!
Nebo nemáš skupinu kamarádek? Nevadí - napiš nám sama a my tě do jedné přidáme!
Těšíme se na to, co pro nás Bůh má připraveno v tomto krásném období měnících se barev a spadlých listů skrze Své Slovo, skrze každou z nás a skrze ESTER!
email MilovatBohaObrovsky@hotmail.com
facebook facebook.com/MilovatBohaObrovsky
blog MilovatBohaObrovsky.blogspot.com
Monday, August 18, 2014

jak to funguje?

 Jak to funguje?
{Jak to funguje?}

Takže, jak celá tahle Love God Greatly
{Milujte Boha Obrovsky} funguje? Jsem ráda, že ses zeptala! 
Proč Milujte Boha Obrovsky existuje?
Milujte Boha Obrovsky  existuje, aby inspirovalo, povzbudilo a vybavilo ženy po celém světě do Božího Slova. Jednoduché, že! Modlíme se, aby LGG:
… INSPIROVALO ženy k tomu, aby se Boží Slovo stalo jejich prioritou v každodenním životě.
… POVZBUDILO ženy v jejich cestách s Bohem skrze online vykazatelnost.
… VYBAVILO ženy k růstu ve víře tak, aby mohly efektivně dosáhnout potenciálu svého vlivu pro našeho Pána Ježíše Krista.
Věříme, že Boží Slovo je mocné, efektivní a relevantní v našich životech. A díky tomu máme touhu získávat učednice… ženy, které opravdu chtějí žít Boží Slovo!

Protože Bůh mění životy,
věříme, že když jsme Jím proměněny,
má také sílu změnit svět skrze NÁS!

Jak může Milovat Boha Obrovsky povzbudit ženy k tomu, aby studovali Boží Slovo?
„Milovat Boha Obrovsky“ se skládá ze skupin křesťanských žen, které si jsou skrze technologii (email, Facebook, Twiter) vykazatelné ohledně každodenního ztišení.
Potřebujeme pomoc dostat se do Božího Slova a zůstat v něm pravidelně. Život je rychlý. Lehce ztrácíme pozornost. Závazek není jednoduchý. Vykazatelnost je KLÍČOVA.
Jak se ty můžeš stát součástí MBO? 
Vezmi skupinu děvčat/žen, se kterými si můžete být vykazatelné. Můžeš složit vlastní skupinku s přáteli /rodinou, nebo se můžeš připojit ke skupince, která už existuje. Jedna ze skvělých věcí na vykazatelnosti skrze technologii (je to na tobě, jaká metoda nejlépe funguje pro tvou skupinku!) je, že tvoje Milovat Boha Obrovsky může bydlet ve stejném městě nebo na druhém konci světa – nebo někde uprostřed! Až dáš skupinku dohromady, nezapomeň vás pokaždé zapsat do studie včas … máme radost, když můžeme vidět, kdo je s námi při každé studii!
Vyber si, co chceš studovat. Většina si vybere studii, kterou zrovna Milovat Boha Obrovsky dělají v té době. LGG poskytuje BEZPLATNĚ zdroje k online biblickým studiím, které jsou během celého roku, spolu s:
·         speciální plán čtení
·         interaktivní studijní materiály
·         videa
·         a online povzbuzení skrze LGG blog.
Jednoduše se přihlašte k odebírání LGG blogu abyste získaly přístup k našim studijním materiálům! Pokud bys radši, můžeš si vybrat jiné téma/knihu z Bible podle toho, co zajímá tvou skupinku. Cílem je být v Božím Slově každý den!
Komunikuj  se svou LGG skupinkou! Poté, co je tvoje skupinka dána dohromady a rozhodly jste se pro určitou studii, jste připravené se spojit (skrze email, Facebook, Twitter nebo smsky) od pondělí do pátku! Budete si číst biblické verše, které jsou určeny na každý den a pak jednoduše pošlete krátkou a rychlou zprávu celé skupince, kde každá z vás sdílí, co je to naučilo a své myšlenky k danému verši. Užijete si společenství a vykazatelnost, a to všechno kolem Božího Slova (a to je jen začátek)! 
Milovat Boha Obrovsky: Inspirace. Povzbuzení. Vybavení.


A TY JSI vítaná! Moc bychom si přály, aby ses k nám připojila - v modlitbách, aby nás Hospodin měnil skrze naše ponoření do Jeho Slova!!

nové jméno. stejná vize.

{SPECIÁLNÍ OZNÁMENÍ} Nové Jméno…Stejná Služba!
Moje milé sestry,
Když jsme před čtyřmi lety začínaly, vůbec jsme nevěděly, co skrze tuhle online biblickou službu Bůh udělá… Během té doby jsme viděly Boha působit mocně v našich životech a v životech našich přátel – upřímně mnohem víc, než jsme kdy snily – skrze Boží Slovo. Stalo se živým během našich diskuzí ve skupinkách, přes email, nebo i u kávy v našich domovech… Jeho Slovo promluvilo do našich srdcí a dotklo se nás tak, jak dokáže jen On sám.
Je to opravdové požehnání, jak se Bůh rozhodl mezi námi působit a rozšiřovat Své Slovo. Jsem ohromená tím, jak pořád otevírá dveře možnostem, aby naše studie dostaly do rukou ženy po celém světě. Jsem užaslá, ale ne překvapená… sloužíme skvělému, svatému Bohu, který dělá některé z nejlepších věcí skrze nejneočekávanější a nejobyčejnější životy lidí!
Už jsem se nemohla dočkat, až vám dnes řeknu o tom, že jak rosteme a následujeme Boha, rozhodli jsme se změnit naše jméno, aby trošku více odpovídalo srdci, které je v centru této služby, která nám přináší tolik radosti.
Od teď se bude Good Morning Girls (Dobré Ráno Děvčata v češtině) jmenovat Love God Greatly (Milovat Boha Obrovsky).
Cítíme, že tato změna jména odráží naši vášnivou, neomylnou, nakažlivou touhu jako společenství žen milovat Boha obrovsky našimi životy, které nám tak milosrdně dal. Žádné zdržování. Dávat Bohu vše, co máme, v absolutním oddávání se Mu, aby Ho mohl tento svět vidět víc a nás méně.
Můžete si být jisté, že služba a ženy za ní zůstávají naprosto stejné. Naše studie budou strukturovány stejně, naše kvalitní materiály, které jsou {ZDARMA} budou stejné, a také naše příspěvky budou psány stejnými ženami. Jen, Whitney a já se opravdu těšíme, že se s vámi budeme sdílet na blogu každý týden našich nadcházejících studií. Jediná změna je naše jméno a webová adresa. Nové jméno, stejná služba.
Jádro naší služby bylo, je a bude – hluboká láska k Bohu a k vám a touha inspirovat, podporovat a vybavovat vás k tomu, abyste mohly Milovat Boha Obrovsky svými životy!
____________________________________________________________
A TEĎ se moc těšíme na to, co nás čeká… byly bychom MOC rády, kdybyste se k nám přidaly na studii Ester, která zanedlouho začne!!!
Individuální a skupinové přihlášení začíná v pondělí, 25. srpna. Přihlašovat se můžete přes Facebook – https://www.facebook.com/MilovatBohaObrovsky nebo přes email - MilovatBohaObrovsky@hotmail.com a naše osmi týdenní studie začíná 1. září!
Tvrdě pracujeme (a modlíme se!), jdeme kroky VÍRY, aby Bůh dělal krásné a životy-měnící věci skrze naše rozhodnutí žít pro Něj.

Je něco opravdu krásného na tom, když se spojí Boží Slovo se SPOLEČENSTVÍM. Jsem vděčná za to, že jste v tom s námi a moc se těším na to, jak SPOLU strávíme Podzim!

Nechceš se k nám přidat? Tohle by ti nemělo ujít!
“Ne že bych už toho dosáhl anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši.” ~ Filipským 3:12-14
Vzdáváme Bohu chválu za všechno, co udělal a co teprve dělat bude…
Milujte Boha Obrovsky!
-Angela a LGG tým