Sunday, December 7, 2014

{Cesta Vánoc} Cesta Od Studu Ke Slávě


Ach, chtěla jen děťátko. Více než cokoliv jiného v životě chtěla své vlastní dítě, aby ho mohla milovat a chovat. Aby mu mohla dávat pusinky, mazlit se a odevzdat mu svůj život.
Ale nezáleželo na tom, jak moc se modlila, její modlitby nebyly vyslyšeny.
Proč ji Bůh nevyslyšel? Proč se její tělo zlomilo? Její děloha uzavřela?
Ta poskvrna toho všeho a stud, který ji provázel byl někdy až příliš na to, aby to zvládla. Děti byly požehnáním a když žena děti neměla, tak… cítila stud s každým novým narozením v jejím malém společenství.
Byla to věrná žena, milovala Hospodina… a přesto roky trápila.
Ale podívejte se na tohle: Bůh na ni neposlal nepřízeň ani ostudu, to její vlastní lidé. Její společenství, ve kterém žila. Kultura, ve které každý den chodila jako žena bez dětí, hanebná žena. Ne Bůh.
Ale přes všechen její žal, její trápení v nevyslyšených modlitbách, Alžbětina víra v Boha stála pevně.
Co mě zaujalo nejvíc o téhle úžasné ženě byla její reakce na zjištění, že je těhotná. „To pro mě udělal Hospodin.“ Slyšíte, jak něžně to zní? Byla blízko Bohu. Měla s ním krásný, milující a osobní vztah. Čekala dlouho, roky, a Bůh pro ni přišel.
Modlila se a čekala a Bůh vyslyšel a udělal.
V těch letech čekání, slz a modliteb… Bůh pracoval celou dobu, tvaroval ji do Jeho podoby.
Možná proto šla Marie za ní… Alžběta rozuměla, jak se cítí člověk, o kterém si ostatní povídají i přesto, že je nevinný. Měla soucit, byla milující, naplněna milostí a určitě neodsuzovala. A to všechno proto, že šla před Marií a ucítila bodnutí studu od těch, kteří nerozuměli. Proto mohla utišit Marii, když se začaly šířit pomluvy. Dá se říct, že Alžběta byla jako její syn Jan Křtitel… pomáhala připravit cestu. 
„A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. U Boha přece není nic nemožné.“ Lukáš 1:36-37
 Viděli jste to? Anděl Gabriel si použil Alžbětu jako příklad toho, co Bůh dokáže!  
Naše životy jsou pro Jeho slávu.
Některé z nás budou povolány k tomu, abychom byly nespravedlivě zostuzeny, ale buďte statečné… Bůh v této nespravedlnosti pracuje.
Naše životy, naše příběhy, jsou všechny pro Jeho slávu!
A jaký příběh napsal Bůh skrze Alžbětin život! Jen si představte, co všechno by Alžběta zmeškala, kdyby ji Bůh na modlitby odpověděl hned? Ne, to čekání byl důležitý prvek jejího příběhu, protože On měl v plánu ještě něco lepšího…
Možná jsou to zdravotní nebo fyzické problémy, které Ti dělají ostudu. Možná jsi jako Alžběta, modlíš se roky za nějaké požehnání, možná dítě, jen proto, abys pořád jen čekala.
Pro mě to je moje porucha učení. Znám ten pocit zlomení, zničení, toho, že má člověk „nálepku“… nepoužitelný pro Boha. Ale i když nám svět dává nálepky, Bůh je může použít pro dobro, pokud Ho necháme. S těmito nálepkami: neplodná, zničená, svobodná… máme možnost ukázat Boží slávu v našich životech. Úžasnou práci Jeho rukou.
Jestli je Tvůj stud důsledek Tvých vlastních rozhodnutí nebo je to výsledek okolností mimo Tvou kontrolu, Bůh si umí použít to zlomené srdce a bolest pro větší dobro. (Římanům 8:28) Bůh píše nádherné, neuvěřitelné příběhy Své lásky a vykoupení skrze TEBE. Příběhy, které nám ostatním pomáhají vidět, že Bůh pracuje skrze, a používá si, naše neuspořádané a zlomené životy… je nám připomenuto, že On je s námi.

Tak buďme jako Alžběta.
Vezměme naši bolest, ostudu, trápení a nechme je, aby nás formovaly do žen, které jsou milující a soucítící. Nechme Boha, aby z našich zlomených srdcí vytvořil slzy štěstí! (Žalm 126:5)
„Přinesme Mu slávu skrze životy, které nám byly svěřený a možná, možná, když se na ně lidé podívají, uvidí úžasnou práci Boha, který pracuje a říká, „Se Mnou není nic nemožné!“
 Zamyslete se: Měla jsi někdy v životě svou „Alžbětu“? Jak ji Bůh použil k tomu, aby tě povzbudil, když jsi to potřebovala?
Milujte Boha Obrovsky!

Wednesday, December 3, 2014

Týden 1: Ten, Který Smývá Náš Stud...

„Mami! No tak, mami! Vzbuď se. Něco jsem pro tebe udělala. Přáníčko! Vystřihla jsem ho ve tvaru srdíčka a chci, abys vstala a přečetla si ho.“
Moje ranní ptáče tahá moji peřinu a zároveň mi klepe na rameno. Unavená z předešlé pozdní noci si promnu oči a zeptám se, „Co se děje, holčičko?“
„Mami, udělala jsem ti přáníčko, přečti si ho!“ A podá mi ho do klína.
 Sedla jsem si a přitáhla si peřiny zpátky přes sebe. Podívala jsem se na přání, které na sobě mělo nakreslené srdíčka, usmívající se obličejíky a křížky.

„Mami, udělala jsem ti tohle přání, abys vždycky věděla, že jsi hezká, venku i vevnitř… A jsem moc ráda, že jsi moje maminka, i když někdy děláš chyby.“
Je tak skvělé a milé, jak si Bůh používá děti, aby k nám mluvili zrovna v tu nejpotřebnější chvíli… když po tom naše srdce nejvíc touží.
Jsem milována a akceptovaná mou úžasnou dcerou a taky Tím, který nás obě stvořil… „i když děláme chyby.“
Stejně jako Támar a Alžběta, na které se tento týden soustředíme, taky já na sobě nosím ten těžký hábit ostudy. Zčásti kvůli věcem, které se dějí bez mé kontroly (jako Alžběta) a zčásti kvůli mým vlastním činům (jako Támar). Jako žena, která žije v dnešním zkaženém světě, můžu se vcítit do rolí obou těchto žen… tíha ostudy je břemeno, které může jen Mesiáš Kristus, narozen ve skromné stodole před více než dvěma tisíci let, ode mě vzít.
Tento týden, zatímco si čteme o životech Támar a Alžběty, kéž můžeme soustředit naši pozornost na našeho Vykupitele a Spasitele; toho, který přišel k nám jako malé miminko, aby od nás vzal všechen stud našich životů.
Kéž jsme povzbuzené na začátku naší studie {Cesta Vánoc} tím, že si Bůh použil obyčejné ženy a muže, aby na svět přivedl Svého Syna, Ježíše Krista, aby se stal našim Spasitelem… přes všechny jejich chyby, špatné vlastnosti a hřích.
A do dnešního dne si používá obyčejné životy mužů a žen, aby změnil svět.
Zamyslete se: V jakém smyslu tě Bůh už zbavil ostudy, kterou jsi kdysi „nosila“ s sebou? Jakou radu nebo jaké povzbuzení bys dala někomu dneska, někomu kdo s takovou ostudou bojuje?
Milujte Boha Obrovsky!

Tuesday, November 11, 2014

Zdroj Vděčnosti {LISTOPAD}Život nemůže být bohatý bez vděčnosti. 
~ Dietrich Bonhoeffer

Nemůžeme se dočkat, až spolu začneme novou studii Zdroj Vděčnosti!
Život je šílený v tomto ročním období a na dohled už máme Advent. Ale není lepší čas než teď, abychom si pomáhaly zůstat v Božím Slově a soustředit se na to, co je opravdovým zdrojem vděčnosti!!
Víme, že to musí být zvládnutelné v našich hektických dnech a životech, a proto jsme to tentokrát udělaly jednoduše!

- Svěř nám dva týdny svého času a my Ti poskytneme jednoduchý Plán čtení Bible a Studijní materiály… všechno je to pro Tebe připravené!
- Tentokrát není nutné žádné přihlašování… prostě čti s námi a sleduj příspěvky na blogu a Facebooku – výzvy do Tvého týdne, povzbuzení do dlouhých dní a více!
- Jako vždy jsou naše materiály {ZDARMA} pokud se přidáš do našeho online společenství přes Facebook nebo blog. Pokud už ses registrovala k nějaké předchozí studii, přijde ti email s materiály automaticky. Jestli jsi s námi ještě nikdy nestudovala, pak není lepší chvíle než to udělat právě {teď} ! Napiš nám email nebo zprávu a my ti zašleme materiály, ať můžeš studovat spolu s námi!
- Řekni o nás kamarádkám! Tato studie je nejlepší možnost, jak se k nám přidat a zjistit, co děláme! Zapiš vás obě (nebo všechny, čím více tím lépe!) a studujte spolu, zatímco čteme všechny!
- Naše facebook stránka: Milovat Boha Obrovsky, náš blog: milovatbohaobrovsky.blogspot.cz
„Naučila jsem se, že v každé situaci si můžu vybrat, jak zareaguji: buď si můžu stěžovat nebo můžu chválit! A není možné chválit bez toho, aniž bychom vzdávali díky. Prostě to nejde. Když si vybereme zareagovat chválami, hlavně v těžších okolnostech, něco nás žene dopředu ještě víc k tomu, abychom žehnaly našemu Hospodinu a ostatním.
~ Nancy Leigh DeMoss, Volím Vděčnost: Vaše cesta k radosti
Modlíme se, abyste se k nám přidaly v této skvělé studii, s vděčnými srdci a připravené chválit Zdroj všeho dobrého! Těšíme se na vaše emaily a příběhy.

___________________________________________________

PS: Rády bychom od vás slyšely!!! Pokud máte otázky, napište nám! Pokud byste nám chtěly říct, jak vám MBO pomáhá, povzbudíte nás! Pokud máte svědectví ze studie, uděláte nám jeho sdílením opravdovou radost! A pokud máte dary, které byste rády využily k pomoci a přípravě těchto studií, dejte nám o sobě vědět! Jsme tady pro vás a rády se o každé z vás dozvíme víc!!!

Monday, September 15, 2014

týden 3 - kdy se postavit a kdy si kleknout {ester}

Zdravím vás z Ugandy! Vítejte ve třetím týdnu naší Ester studie! Jsem ráda, že ji můžu sdílet s vámi všemi!

Ale pojďme hned k věci…

Verše pro tento den jsou z Ester 3:1-4 a Žalmu 95:6. Ve verších z Ester vidíme, že Mordokaj se konečně odhodlal postavit za to, čemu věří. Až doteď zůstával docela potichu, klaněl se králi a udržoval ve svém životě věci tak, jak to po něm ostatní chtěli. Povzbudil Ester k tomu, aby se „držela zpátky“ a tajila svůj původ.

Ale proč se Mordokaj rozhodl jednat zrovna teď? Když je mu přikázáno, aby si klekl před Hamanem, odmítne, což má své následky. Ale proč teď? Jeden důvod je, že Haman je Agagovec a Agagovci mají s Židy historii nepřátelství. Mordokaj se konečně rozhodl, že dost je dost a že už nebude kompromisovat to, čemu věří, aby se klaněl svému nepříteli.

1. Nikdy není pozdě na to se za něco postavit.
I když Mordokaj „nestál“ už od začátku, postavil se teď. A my můžeme udělat to stejné. Zrovna dnes si můžeme říct: „Už dál ne“ a postavit se věcem, o kterých už nějakou dobu víme, že bychom je měli změnit. Je to seriál, který nám vlastně nic nedává? Pomlouvání, o kterém víme, že musíme nechat? I když jsme to třeba nezvládly v minulosti, není pozdě na to říct: „Dneska je Den D!“

2. Můžeme se rozhodnout klanět se Bohu, našemu Pánu.
Žalm 95:6 nás zve ke sklonění se a chválení našeho Boha a Tvůrce. Udělej si moment na přečtení tohoto verše a na to, aby se do tebe „vpil“. Čemu se teď klaníš, co není Bůh? Idoly se umí bezvadně vetřít do našich životů, aniž bychom si to uvědomili! Zastav se na chvíli a přemýšlej. Vyznej. A vyber si. Pokloň se před Hospodinem!

3. Klekněme si.

„…klekněme, skloňme kolena před Hospodinem…“ Klekněme si – opravdu fyzicky – před Ním tento týden. A to je i naše výzva:

TÝDEN 3 VÝZVATÝDEN 3 PLÁN ČTENÍTÝDEN 3 VERŠ K ZAPAMATOVÁNÍVše pro Ježíše,

Saturday, September 13, 2014

moudrost a třpytivé boty {ester}

Měla jsem víc poslouchat, když mi maminka říkala, abych si k řece nebrala ty své nové, krásné, nalakované boty. Ty jo, fakt jsem ty boty milovala! Líbilo se mi, jak byly pohodlné i jak vypadaly. Byly neutrální barvy se třpytkami a nazouvací – přesně takové, jaké jsem si představovala, že měla Popelka. Ale co se mi na nich líbilo nejvíc, byl zvuk, který dělaly, když jsem v nich chodila – skoro jako vysoké podpatky. V 80. letech byly takové boty v módě a já jsem je dostala těsně předtím, než jsme s tetou a sestřenicemi šly k řece.

Problém byl, že jsem nesnášela chodit ve vodě. Ten kluzký, slizký povrch na kamenech, strach, že mě něco kousne a taky kameny, které mě bodaly do chodidel. Takže jsem šla do vody v botách. To byla další skvělá věc, mohly se totiž namočit.

Byla jsem po pás ve vodě, když jsem uklouzla a jedna bota se mi vyzula. Začala jsem ji rychle hledat, ale byla pryč. Obava nebylo zdaleka to, co jsem cítila, když jsme šly ven. Samozřejmě jsem brečela, ale to mi nepomohlo k tomu, abych botu získala zpátky. Kdybych jenom bývala poslouchala!

Je to bláznivý příběh, ale přesto krásně pojednává o moudrosti a hlouposti. Moudrý člověk se řídí radami ostatních, hlavně těch, kteří jsou starší a moudřejší ve víře a v životě.

Kdybych tenkrát poslechla maminku, ušetřila bych si boty. V Ester vidíme sdílenou moudrost, která vede k mnohem důležitějším výsledkům.

Ester teď byla královna. Bůh ji dosadil na trůn ze speciálního důvodu – ochránit jeho lid. Tento případ by nám měl připomenout, že nás všechny Pán Bůh dal tam, kde jsme z nějakého důvodu. Některé teď možná nevidíme, ale některé věci jsou nám jasné. Pokud máš rodinu a děti, pak je to sloužit jim a ukazovat na Ježíše, jejich jedinou naději ke spáse. Pokud máš přátele, pak je to být příkladem a povzbuzením. Pokud se v práci musíš zapsat při příchodu, pak je to ukázat čest skrze věrnost a pracovní etiku.

I když byla Ester královnou, nezapomněla na radu, kterou jí Mordechaj dal (aby zatajila svůj původ). Ctila jej nejen tím, že si jeho radu poslechla ale i tím, že se podle ní řídila.

Jsou tady ukázány dvě skvělé věci:

1. Čest prokázána věku

Spoustu lidí ignoruje starší. Vidí je jako nepodstatné a zbytečné. Na západě je dáváme na místa, kde můžou žít hezky s ostatními v jejich věku. Někdy to děláme proto, abychom se o ně nemuseli starat, poslouchat je a prakticky je mít rádi. Ale Ester respektovala Mordechaje, staršího muže, a poslouchala ho. S věkem také přichází zkušenost a moudrost. „Korunou krásy jsou šediny – kdo žijí spravedlivě, ti ji obdrží.“ (Přísloví 16:31)

2. Čest prokázána moudrosti

Ester respektovala Mordechaje. Jen mu nekývla hlavou, aby ho mohla později zesměšnit. Poslouchala a následovala jeho rady. Věděla, že toho on ví více. Věděla, že moudrost jde s věkem a pochopení s dlouhým životem.

Potřebujeme moudrost. A Bůh je věrný ve zprostředkování moudrosti těm, kteří o ni stojí; těm, kteří si ji váží, když ji dostanou. Kniha Přísloví o ni mluví znovu a znovu. Moudrost je jako známka někoho, kdo má před Hospodinem bázeň, kdo je ve víře vyspělejší a kdo má vliv na lidi kolem sebe.


S pohledem na Ježíši,

Tuesday, September 9, 2014

{Týden 2} Ester

Vítejte v druhém týdnu naší Ester studie. 

Verš z pondělí je z Efeským 5. Už o tom nějakou dobu přemýšlím a proto mi dovolte, abych s vámi sdílela svých pár myšlenek.

V Efeským 5:15 se píše: „Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé.“

Proč bychom se měli chovat jako moudří lidé? Pavel nám ve verši 16 odpovídá takto: „…protože doba je zlá.“

Doba byla zlá stejně jako dneska i v době, kdy žila Ester. Tento týden bude Ester zavolána ke králi, jehož životní styl je extravagantní a neobvyklý. To se nám už docela ukázalo v tom, jak si vybíral novou královnu. Ester se bude muset rozhodovat opatrně a žít moudře, aby mohla zachránit svůj lid.

Když dojde na zlo, naše kultura se moc nezměnila. Nemůžeme ani zapnout televizi bez toho aniž bychom viděly některé hrozné věci, které se na světě dějí. Některé jsou smutné a některé až hrůzostrašné. Taky si myslím, že je zlo i ve městech, ve kterých bydlíme – a nezáleží na velikosti. Zlo je prostě všude.

Pavel nám připomíná, že právě proto, že je na světě hřích a zlo, musíme žít opatrně.
Takže… jak žít ve světě, kde je tolik zla? Tady je pár myšlenek, které nám pomůžou.

1. Zavrhněme to zlé.
Na světě je hodně špatných věcí. Špatných jako zneužívání lidí, porno, rasismus… to jsou jen některé z mnoha. K těm méně viditelným patří například materialismus, nespokojenost, sobeckost, lenost apod. To jsou všechno věci, proti kterým bychom měly bojovat.

2. Přijměme to dobré.
Na světě je hodně krásy a pravdy. Všichni lidé jsou stvořeni k obrazu Božímu, což každému člověku dodává smysl a cenu. Kreativita je jedna z vlastností, kterou máme, protože jsme stvořeni právě k Božímu obrazu. Proto si umíme a můžeme užít věci jako jsou umění nebo hudba. Taky můžeme pomoct v různých humanitních hnutích, dělat lidem radost, nebo třeba organizovat oslavy nebo akce, které si lidé mohou užít.

3. Obnovme to zlé.
Ale některé věci na světě jsou zlomené, poškozené a musí se obnovit. Věci jako je vzdělávací systém, vláda, rodiny a manželství, lidské životy… jsou jen některé z nich.


Svět je nebezpečné místo, ale byly jsme sem poslány. Zatímco se na něj nemáme dívat jako na náš domov, máme být v něm ale ne z něj… a to chce moudrost. Stejnou moudrost, jakou potřebovala Ester k záchraně Židů.


TÝDEN 2 VÝZVA

TÝDEN 2 PLÁN ČTENÍ

TÝDEN 2 VERŠ K ZAPAMATOVÁNÍ

S pohledem na Ježíši,


Saturday, August 30, 2014

malý náhled do úžasné knihy {ESTER}


Kniha Ester je zvláštní malá kniha proto, že je jen jednou ze dbou knih v Bibli, kde se vůbec nezmiňuje Bůh. Mnoha lidem to vadí a někteří dokonce tvrdí, že by neměla být v Bibli zahrnuta.

Ale Bůh nemusí být zmiňován, protože Jeho skutky mluví dost jasně a zřetelně. Vidíme Jeho ruku, jak pracuje v každém detailu tohoto úžasného příběhu, hned od kapitoly 1, kde král Xerxe uspořádá neskutečnou oslavu. Tato velkolepá událost znamenala pád královny Vašti, což bylo součástí plánu, ve kterém se mladá židovská holka měla stát královnou. A skrze Královnu Ester Bůh zajistil přežití svého lidu.

Tento příběh nás vezme na perský soudní dvůr krále Xerxe (Artaxerxes z řečtiny) nějakých šedesát let potom, co se do Jeruzaléma poprvé vrátili židovští vyhnanci, a také po tom, co byl přestavěn Chrám. Když se na časování knihy Ester podíváme chronologicky, odehrává se v době Ezdráše 1-6 a Ezdráše 7-10, kde čteme o prvním a druhém návratu Židů z babylonského vyhnanství.  
V této chvíli je Xerxe na trůnu a je velmi mocný a bohatý král. Zdědil toto bohatství od svého otce Dariuse, a užíval si ho naplno. Tady začne naše studie.

Tématika knihy Ester je, že se Bůh stará o své lidi.

„…i když v ní [knize Ester] není Bůh zmíněn přímo, Jeho prst vede každou minutu, která předchází vysvobození Jeho lidu.“ ~ Matthew Henry

Doufám, že po naší studii Ester, Římanům 8:28 – „Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru,“ – nám bude dávat větší smysl. Začneme mít větší ponětí o Boží starosti v našich vlastních životech. Budeme vědět, že i když se zdá, že Bůh mlčí, budeme si jisté, že pracuje, všechny věci do sebe nechává zapadat s největší precizností, pro svou slávu a naši svatost.

„Hospodin chtěl, abychom v Ester viděli krásný příklad Jeho starosti. Chtěl, ať až se na ten příběh podíváme v zájmu a s potěšením, můžeme chválit Jeho jméno, a pak se naučit zvyku hledání Jeho ruky v dalších příbězích, a hlavně v našich vlastních životech.“ ~ Spurgeon
Doufáme, že se k nám přidáš v tomto úkolu poznat Boží charakter skrze tuto inspirativní knihu. A modlíme se, že ve výzvě vidět Boží ruku v našich životech, najdeme inspiraci k tomu, abychom Milovaly Boha Obrovsky o to víc.
S pohledem upřeným na Ježíše,


Tuesday, August 19, 2014

podzim 2014 - studie ESTER

{ Ester }
- naše další studie!
Přihlašovat se můžeš už TEĎ!!!
Přihlas se do skupinky, kde můžeš přispívat každý den, sdílet se s ostatními, nebo jen číst co sdílí ostatní a užít si studie jen s Pánem. Naším největším přáním a modlitbou je, aby každou z vás naše studie, emaily a blogové příspěvky inspirovaly k hlubšímu poznání Boha a trávení času s Ním. Jak toho využiješ je na tobě! Každopádně ti budou chodit každodenní připomenutí ke ztišení s materiály a verši, které můžeš a nemusíš využít.
Udělej si takovou skupinku s kamarádkami a přihlašte se spolu!
Nebo nemáš skupinu kamarádek? Nevadí - napiš nám sama a my tě do jedné přidáme!
Těšíme se na to, co pro nás Bůh má připraveno v tomto krásném období měnících se barev a spadlých listů skrze Své Slovo, skrze každou z nás a skrze ESTER!
email MilovatBohaObrovsky@hotmail.com
facebook facebook.com/MilovatBohaObrovsky
blog MilovatBohaObrovsky.blogspot.com
Monday, August 18, 2014

jak to funguje?

 Jak to funguje?
{Jak to funguje?}

Takže, jak celá tahle Love God Greatly
{Milujte Boha Obrovsky} funguje? Jsem ráda, že ses zeptala! 
Proč Milujte Boha Obrovsky existuje?
Milujte Boha Obrovsky  existuje, aby inspirovalo, povzbudilo a vybavilo ženy po celém světě do Božího Slova. Jednoduché, že! Modlíme se, aby LGG:
… INSPIROVALO ženy k tomu, aby se Boží Slovo stalo jejich prioritou v každodenním životě.
… POVZBUDILO ženy v jejich cestách s Bohem skrze online vykazatelnost.
… VYBAVILO ženy k růstu ve víře tak, aby mohly efektivně dosáhnout potenciálu svého vlivu pro našeho Pána Ježíše Krista.
Věříme, že Boží Slovo je mocné, efektivní a relevantní v našich životech. A díky tomu máme touhu získávat učednice… ženy, které opravdu chtějí žít Boží Slovo!

Protože Bůh mění životy,
věříme, že když jsme Jím proměněny,
má také sílu změnit svět skrze NÁS!

Jak může Milovat Boha Obrovsky povzbudit ženy k tomu, aby studovali Boží Slovo?
„Milovat Boha Obrovsky“ se skládá ze skupin křesťanských žen, které si jsou skrze technologii (email, Facebook, Twiter) vykazatelné ohledně každodenního ztišení.
Potřebujeme pomoc dostat se do Božího Slova a zůstat v něm pravidelně. Život je rychlý. Lehce ztrácíme pozornost. Závazek není jednoduchý. Vykazatelnost je KLÍČOVA.
Jak se ty můžeš stát součástí MBO? 
Vezmi skupinu děvčat/žen, se kterými si můžete být vykazatelné. Můžeš složit vlastní skupinku s přáteli /rodinou, nebo se můžeš připojit ke skupince, která už existuje. Jedna ze skvělých věcí na vykazatelnosti skrze technologii (je to na tobě, jaká metoda nejlépe funguje pro tvou skupinku!) je, že tvoje Milovat Boha Obrovsky může bydlet ve stejném městě nebo na druhém konci světa – nebo někde uprostřed! Až dáš skupinku dohromady, nezapomeň vás pokaždé zapsat do studie včas … máme radost, když můžeme vidět, kdo je s námi při každé studii!
Vyber si, co chceš studovat. Většina si vybere studii, kterou zrovna Milovat Boha Obrovsky dělají v té době. LGG poskytuje BEZPLATNĚ zdroje k online biblickým studiím, které jsou během celého roku, spolu s:
·         speciální plán čtení
·         interaktivní studijní materiály
·         videa
·         a online povzbuzení skrze LGG blog.
Jednoduše se přihlašte k odebírání LGG blogu abyste získaly přístup k našim studijním materiálům! Pokud bys radši, můžeš si vybrat jiné téma/knihu z Bible podle toho, co zajímá tvou skupinku. Cílem je být v Božím Slově každý den!
Komunikuj  se svou LGG skupinkou! Poté, co je tvoje skupinka dána dohromady a rozhodly jste se pro určitou studii, jste připravené se spojit (skrze email, Facebook, Twitter nebo smsky) od pondělí do pátku! Budete si číst biblické verše, které jsou určeny na každý den a pak jednoduše pošlete krátkou a rychlou zprávu celé skupince, kde každá z vás sdílí, co je to naučilo a své myšlenky k danému verši. Užijete si společenství a vykazatelnost, a to všechno kolem Božího Slova (a to je jen začátek)! 
Milovat Boha Obrovsky: Inspirace. Povzbuzení. Vybavení.


A TY JSI vítaná! Moc bychom si přály, aby ses k nám připojila - v modlitbách, aby nás Hospodin měnil skrze naše ponoření do Jeho Slova!!

nové jméno. stejná vize.

{SPECIÁLNÍ OZNÁMENÍ} Nové Jméno…Stejná Služba!
Moje milé sestry,
Když jsme před čtyřmi lety začínaly, vůbec jsme nevěděly, co skrze tuhle online biblickou službu Bůh udělá… Během té doby jsme viděly Boha působit mocně v našich životech a v životech našich přátel – upřímně mnohem víc, než jsme kdy snily – skrze Boží Slovo. Stalo se živým během našich diskuzí ve skupinkách, přes email, nebo i u kávy v našich domovech… Jeho Slovo promluvilo do našich srdcí a dotklo se nás tak, jak dokáže jen On sám.
Je to opravdové požehnání, jak se Bůh rozhodl mezi námi působit a rozšiřovat Své Slovo. Jsem ohromená tím, jak pořád otevírá dveře možnostem, aby naše studie dostaly do rukou ženy po celém světě. Jsem užaslá, ale ne překvapená… sloužíme skvělému, svatému Bohu, který dělá některé z nejlepších věcí skrze nejneočekávanější a nejobyčejnější životy lidí!
Už jsem se nemohla dočkat, až vám dnes řeknu o tom, že jak rosteme a následujeme Boha, rozhodli jsme se změnit naše jméno, aby trošku více odpovídalo srdci, které je v centru této služby, která nám přináší tolik radosti.
Od teď se bude Good Morning Girls (Dobré Ráno Děvčata v češtině) jmenovat Love God Greatly (Milovat Boha Obrovsky).
Cítíme, že tato změna jména odráží naši vášnivou, neomylnou, nakažlivou touhu jako společenství žen milovat Boha obrovsky našimi životy, které nám tak milosrdně dal. Žádné zdržování. Dávat Bohu vše, co máme, v absolutním oddávání se Mu, aby Ho mohl tento svět vidět víc a nás méně.
Můžete si být jisté, že služba a ženy za ní zůstávají naprosto stejné. Naše studie budou strukturovány stejně, naše kvalitní materiály, které jsou {ZDARMA} budou stejné, a také naše příspěvky budou psány stejnými ženami. Jen, Whitney a já se opravdu těšíme, že se s vámi budeme sdílet na blogu každý týden našich nadcházejících studií. Jediná změna je naše jméno a webová adresa. Nové jméno, stejná služba.
Jádro naší služby bylo, je a bude – hluboká láska k Bohu a k vám a touha inspirovat, podporovat a vybavovat vás k tomu, abyste mohly Milovat Boha Obrovsky svými životy!
____________________________________________________________
A TEĎ se moc těšíme na to, co nás čeká… byly bychom MOC rády, kdybyste se k nám přidaly na studii Ester, která zanedlouho začne!!!
Individuální a skupinové přihlášení začíná v pondělí, 25. srpna. Přihlašovat se můžete přes Facebook – https://www.facebook.com/MilovatBohaObrovsky nebo přes email - MilovatBohaObrovsky@hotmail.com a naše osmi týdenní studie začíná 1. září!
Tvrdě pracujeme (a modlíme se!), jdeme kroky VÍRY, aby Bůh dělal krásné a životy-měnící věci skrze naše rozhodnutí žít pro Něj.

Je něco opravdu krásného na tom, když se spojí Boží Slovo se SPOLEČENSTVÍM. Jsem vděčná za to, že jste v tom s námi a moc se těším na to, jak SPOLU strávíme Podzim!

Nechceš se k nám přidat? Tohle by ti nemělo ujít!
“Ne že bych už toho dosáhl anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši.” ~ Filipským 3:12-14
Vzdáváme Bohu chválu za všechno, co udělal a co teprve dělat bude…
Milujte Boha Obrovsky!
-Angela a LGG tým