Sunday, June 14, 2015

Seznam a Příprava na {Žalm 119} !


Už zítra začíná naše {Žalm 119} Letní Online Biblická Studie a my ti chceme pomoct začít dobře! Tady je pár rychlých věcí, které můžeš udělat před pondělím a dobře se tak připravit na příštích skvělých osm týdnů:

1. Jestli jsi to ještě neudělala, teď je dobrý čas na vytisknutí si {BEZPLATNÝCH} materiálů, které jsme pro tuto studii připravily! Link k {Žalm 119} Studijním materiálům a Plánu Čtení (spolu s dalšími překlady této studie) můžete najít zde. Studijní materiály {Žalm 119} – ve formátu deníku – je skvělý způsob, jak si zapisovat a zaznamenávat, co tě Pán Bůh učí během celé studie.

2. YouVersion je TADY!!! Naše {Žalm 119} studie – Plán Čtení A pondělí-pátek ztišení jsou už TEĎ na YouVersion aplikaci Bible. Otevři aplikaci: klikni na Plány: hledej v Plánech: Love God Greatly – Psalm 119, ale prosím, PROSÍM nezačínejte plán před pondělím, abyste byly na stejné vlně jako naše blogy a FB příspěvky! Máme OBROVSKOU radost, že můžeme být s touto studií i na této aplikaci (děkujeme, že jste nám daly vědět, jak moc vám to pomáhá!).
{{Tento způsob studie je pouze v angličtině.}}

4. Jen Thorn skvěle začala úvodem do Žalmu 119 ve svém příspěvku na blogu – hned před tímhle. Skvělá příprava na Pondělní začátek… jestli sis to ještě nepřečetla, určitě tě to požehná!

5. Ještě pořád není pozdě na to, abys pozvala a přizvala své kamarádky! I když oficiální přihlašování už neprobíhá, NIKDY není pozdě na Boží Slovo skrze Milovat Boha Obrovsky! Možná, jen možná, ti už někoho Pán Bůh na srdce dal a už nějakou dobu ji chceš o této studii říct. Nečekej už ani chvilku! Za zkoušku nic nedáš, tak se zeptej?! Pošli zprávu, zavolej, a pomoz nám dostat JEŠTĚ VÍCE žen a dívej do Božího Slova tohle léto!
6. A konečně, jako nejdůležitější bod, přidáš se k nám v MODLITBÁCH? Pokorně prosíme Boha o ochranu, požehnání, sílu a odvahu během toho, co hledáme a objímáme vším, co máme Jeho Slovo a to, co pro nás má připravené v této studii. Prosíme, aby nás na to připravil a změkčil naše srdce, abychom mohly uchopit a pochopit pravdu Jeho Slova, abychom všechny, které v této studii spolu jsme mohly odejít navždy změněné.
Ah holky, jsme rády za tento čas, který můžeme strávit s Božím Slovem společně! Děkuji VÁM VŠEM za to, že jste takovým požehnáním pro Milovat Boha Obrovsky. Naše {Žalm 119} Letní Online Biblická Studie s MBO začíná v Pondělí, 15. Června! Těšte se!!!


U Jeho nohou,

Saturday, June 13, 2015

{Žalm 119} Úvod - Velkolepost Božího Slova...


Vášní Milovat Boha Obrovsky je Boží Slovo! Toužíme po tom, aby se informace, které získáme během našich studií a ztišení zapáleně vyryly do našich srdcí, aby byly jiskrou ohně a nadšení pro Pána, které nás změní zevnitř ven. A jsme přesvědčeni, že se tohle stane, protože co studujeme je samotné Slovo Boha (2. Tim. 3:16; Žd. 4:12).
Velkolepost Božího Slova je téma Žalmu 119.
Kevin DeYoung nazývá tento Žalm romantickou básní, protože v něm autor opakovaně zpívá chvály Božímu Slovu. Žalmista zmiňuje Boží Slovo v různých formách 169 krát ve 176 verších.


Všechny části a verše nejsou jako řetěz, kdy jeden díl navazuje na druhý, ale jako šňůrka perel – všechny jsou si rovny, ale každá má svůj vlastní význam, hodnotu. – David Guzik

Slovo nám neříká, kdo je autoremZalmu 119. Někteří učenci věří, že ho napsal David, zatímco jiní si myslí, že byl napsán až dlouho po Davidovi. Bez ohledu na to, kdo ho napsal, je to inspirované Boží Slovo a mělo by s ním být zacházeno opatrně.
Není to zajímavé, že ta nejdelší kapitola v celé Bibli je celá o ní samotné? To samo o sobě ukazuje na krásu, důležitost a užitečnost Písma.
Pojďme zpátky k tomu, jak je tento Žalm sestavený. Je to báseň, která se skládá z dvaceti dvou slok a každá sloka má osm veršů. Zajímavost je, že každý jeden z těchto osmi veršů začíná stejným Hebrejským písmenem. Prvních osm veršů začíná písmenem alef, dalších osm začíná písmenem bet a tak dále. Musíme být opatrní při čtení Žalmu 119. Je jednoduché se nechat omámit tím, že se opakuje a pak se při jeho čtení začít nudit. Martin Boos řekl, „Většina čte Bibli jako kráva, která stojí v hrubé trávě a neohrabaně šlape po těch nejkrásnějších květinách a bylinách.“ Tento Žalm požaduje naši pečlivou pozornost, abychom byly schopné zachytit všechny mocné, krásné a někdy tiché pravdy Ducha Svatého.
Mnoho povrchních čtenářů si myslí, že [Žalm 119] hraje na jednu strunu a utápí se v pobožném opakování a nadbytečnosti; ale tento pohled pochází ze samotné mysli daného čtenáře: ti, kteří studovali tenhle dokonalý chvalozpěv a pořádně si všimli každé jeho části jsou užaslí nad rozmanitostí a hloubkou celé jeho myšlenky.
- Spurgeon

Během čtení Žalmu 119, hledejte v něm rozdílné charakteristické kvality Písma, jako třeba fakt, že je dostatečné, pravdivé, čisté, autoritativní, a neměnící se. Ale nepřestávejte hledat. Dívejte se skrze slova na stránkách Žívého Slova a uvidíte samotnou povahu Boha, která se v této kapitole reflektuje jako na hladině vody.
Zatímco se připravujeme otevřít Žalm 119, měly bychom prosit Pána Boha, aby nám ukazoval, čemu máme věřit ohledně Jeho Slova a Jeho samotného, a jak tyto pravdy aplikovat do našich vlastních životů tak, abychom mohly chodit s větší láskou k Němu a Jeho Slovu, více si vědomy – a znechuceny – našich hříchů a více vděčné a radostné díky Kristu a jeho oběti.

S pohledem na Ježíše,


Tuesday, June 9, 2015

Nová Letní Studie {Žalm 119} !Přihlásit se můžete už TEĎ!!!

Po přihlášení dostanete email s našimi materiály k celé studii, které jsou úplně ZDARMA! Dále záložku do Bible s plánem čtení, Plán čtení, a další!

Během studie budete mít možnost sledovat naši FB stránku (Milovat Boha Obrovsky) pro každodenní čtení, verše k zapamatování, výzvy na každý týden, a další povzbuzení!

Jsme v tom společně! Tak se společně vrhněme stejně šíleně do Božího slova jako se určitě budete vrhat do léta, prázdnin, odpočinku a období dovolených. Pán Bůh chce všude a ve všem být s námi, tak po POZVĚME!!!

Těšíme se na vás!

PS: Přihlásit se můžete komentářem nebo zprávou na FB! Jen nám dejte vědět, že máte zájem o materiály a připojte i svůj email, abychom vám je mohly v následujícím týdnu zaslat.

PS2: Přihlásit se můžete samy, nebo s kamarádkou, nebo s celou malou skupinkou! Není podmínkou vídat se pravidelně, protože je vše online. Důležitá je vykazatelnost a to, že víme, že někdo další je v tom s námi.

Milujme Boha Obrovsky!
Petra.

Tuesday, April 28, 2015

Týden 5: Dobrý Pastýř

Když jsem stála před katedrálou sv. Petra v Římě, nemohla jsem si pomoct – převalila mě obrovská láska pro Boha.
Vsakovala jsem vše kolem sebe, zvuky, chaos, turisty, kteří se procházeli a povídali si všude kolem mě a žasla jsem nad tím, jak Bůh může vzít rybáře a udělat z něj „Rybáře Lidí“… a jak taková změna časem dokáže udělat opravdovou změnu ve světě.
Připomněla jsem si, že všechno, co Bůh dělá v lidských životech je vždycky větší než délka života.
Potřebovala jsem se jen ztišit a prostě být přítomna v té chvíli. Potřebovala jsem zpomalit a žasnou nad Ježíšem, jak naprosto otočil člověka, který se narodil se jménem Simon, a udělal z něj Petra: „kámen“ církve.
Dneska jsme s manželem byli v Sixtinské kapli a na dalších místech. Co jsem se naučila je, že Římané pojmenovali kameny, kterými vyplňovali ulice „malí svatí petrové,“ protože mnohem později, po jeho smrti, Římané chtěli vzdát Petrovi chválu. A jelikož Ježíš řekl, že Petr bude kamenem církve, chtěli, aby tyto kameny a kamínky byly základem Říma a připomenout lidem, kteří po nich chodili, hodnotu Petrova života.
Jak můžeme pochybovat o tom, co je Bůh schopný udělat v něčím životě?
Petr – muž, který byl jednou ostrý, považován za „nevyučeného“, nejspíš před tím, než potkal Ježíše by o něm nikdo neřekl, že byl „pokorný“ nebo „vedoucí služebník.“
Ale když se nad tím zamyslíme, tak kdo by to tak vůbec měl?
Ježíš je ten nejhlavnější „jméno-měnič“…
Mění Sauly v Pavly a Simony v Petry.
Mění pyšné na pokorné a obsluhované na sluhy.
Přemýšlela jsem nad tím, jaký byl Petr na začátku, když se stal novým Křesťanem: nemohl se dočkat, až změní svět, ale chyběla mu moudrost a pokora, která by tu změnu dovedla do naplnění.
Ne. Petr potřeboval čas na to, aby mohl chvíli chodit s Ježíšem.
Potřeboval vidět, jak se Dobrý Pastýř stará o Své stádo.
Potřeboval čas, aby viděl co to stojí starat se o druhé a vést dobře.
Potřeboval zažít Kristovo utrpení…
Ježíš věděl, že aby se z Petra stal skvělý vedoucí, musel si první doopravdy prožít, co to znamená odpuštění milostí.
Plakala jsem, když jsem stála před katedrálou Sv. Petra a přemýšlela o tom muži, kterým se Petr stal; o tom muži, kterého vidíme v 5. kapitole – muži, který je povzbudivý a pomáhá starším a vedoucím sborů vést pokorně a s láskou. Po letech chození s Ježíšem, zažití Kristového utrpení a učení se z těžkostí v životě ho teď vidíme jako pokorného vedoucího služebníka, který se nechlubí svou pozicí v církvi, naopak se sám vidí jako „spolu-starší“.
Napodobováním toho, co viděl u Ježíše, Petr učí starší, aby byli vedoucími služebníky.
Nikdy nemůžeme podcenit, co Bůh dokáže udělat skrze naši víru v druhých! Jestli opravdu chceme změnit tento svět pro Ježíše, musíme mu vzdávat slávu skrze to, jak se rozhodneme žít naše životy… i uprostřed trápení.
Takže, jak přesně učí Petr tady ty vedoucí první církve, aby vedli další ve své péči?
Učí je, aby:
1. Viděli, že vedou Boží stádo… a že musí být dobrými správci těch, které jim dal do péče.
2. Nevedli, protože musí, ale proto, že jsou ochotni sloužit Bohu a Tělu Kristovu.
3. Nebyli chamtiví.
4. Vedli příkladem a ne silou; vést tak, jak vedl Ježíš; být vedoucími služebníky.
5. Měli naději a pamatovali na Ježíšův návrat!
Myslela jsem na Petra a všechno jeho utrpení v životě, jak jsem tam tak stála. A myslela jsem i na to, že i když umíral, jeho láska pro Ježíše byla všem viditelná, když se stal obětí své víry tam v Římě před tolika lety…
Co mě nejvíc dostalo, není to, co Bůh udělal skrze něj, ale spíš to, jak ho Bůh změnil. To svědectví, které vidíme v Petrově životě i smrti…
Petr byl muž, který třikrát popřel Ježíše, když byl mladší a jeho víra byla mladá. Protože mu Ježíš tuto zradu odpustil a pokračoval v budování a prohlubování vztahu s Petrem, časem se z toho stal vztah, pro který byl Petr připraven zemřít.
A taky jsem plakala, když jsem si vzpomněla na Petrovu lásku k Ježíši… ohhh, jak já bych chtěla milovat Ježíše stejně! Z Petra, který se bál přiznat své přátelství s Ježíšem se stal Petr, který byl ochotný trpět a zemřít jen kvůli tomu stejnému přátelství!
Jak bychom mohli podcenit hodnotu toho, když svůj život vložíme a investujeme do někoho jiného?
Ah, jak my nenávidíme utrpení, bolest. Ale podívejte se na Petrův život!? Ne pro slávu jeho, ale Hospodina!

Pamatujme si, když chodíme přes kameny na svých cestách, že tento svět není náš domov… nechť žijeme životy, které přináší slávu Hospodinu z lásky k Němu! Jen pak může On začít měnit tento svět skrze nás!
Milujme Boha Obrovsky,Týden 5 {Plán čtení}Týden 5 {Verš k zapamatování}Týden 5 {Výzva}

Tuesday, April 7, 2015

Když Jsme Povoláni k Utrpení a Podřízení Se

Utrpení a Podřizování Se.
Dvě slova, o kterých Křesťané neradi mluví… včetně mě.
Nicméně tady ve verších 11-12 nás Petr povzbuzuje – jako dobrý kamarád – abychom si udrželi pozornost během utrpení. Abychom žily životy k oslavě Bohu.
Někdy Pán Bůh svolá utrpení, protože produkuje život. Ironicky je to kolikrát v těchto těžkých chvílích a zkouškách, kdy se naše víra stává silnější a vyspělejší spíš než ve dnech požehnání. Když jsem si tyto verše četla, bylo mi připomenuto, že jako Křesťanům je nám řečeno, že v tomto světě budeme zakoušet soužení (Jan 16:33). Takže to není o tom „JESTLI,“ ale spíš „KDY“ utrpení a potíže nastanou.
Když vás lidé obviní ze špatných věci… jaká bude vaše odpověď?
„Veďte mezi pohany poctivý život. Místo aby vás pomlouvali jako zločince, ať raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky.“ (1. Petr 2:12)
Když je vám ukřivděno… oplatíte to? 
Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě.“ (1. Petr 2:23)
Milé přítelkyně, jestli se takhle dnes cítíte, nechte, abych vás povzbudila…
Bůh vás v této bolesti neopustil. (Deuteronomium 31:8)
Ta bolest a odmítnutí, které cítíte? Ježíš zažil stejné zlomené srdce.
Pamatujte, Čí jste. VY, milé, jste děti Krále… nesete Jeho jméno! (Galatským 3:26)
Důvěřujte Bohu zrovna v této chvíli. On pracuje! Růst se první objeví pod půdou.
I když teď nerozumíme, Bůh má plán. Žijeme totiž vírou, a ne viděním. (2. Korintským 5:7)
Ve verších 13-17 Petr mluví o tom, jak je důležité se podřizovat autoritám v našich životech. Vím, že se o tom může rozvířit ohnivá diskuze, hlavně když jde o charakter a poctivost vedoucích. Ale stejně je nám řečeno, že se jim máme podřizovat, pro Pána (verš 13). Protože tenhle život? Opravdu není o nás. Je o Něm a naší poslušnosti k Němu.
Znamená to, že jako Křesťané se nemůžeme postavit za sebe a vyslovit naše názory? Absolutně ne, ale nesmíme zapomínat na respekt a chování.
“Je možné se podřídit institucím a stejně porušit zákony.“ – Warren W. Wiersbe
Příběh Daniela a jeho přátel, když odmítli jíst jídlo od krále, je skvělý příklad:
“…porušili zákony ale způsob, jakým to udělali ukazuje, že respektovali krále a autority (Daniel 1). Nebyli to rebelové; byli opatrní, aby nezkomplikovali situaci strážníkovi, nebo aby mu nezpůsobili problémy; a přesto si stáli za svým. Oslavili Boha a stejně tak uctili autoritu krále.“ – Warren W. Wiersbe
Víme, že nejsme spaseni našimi skutky, ale Bůh nás volá k dobrým věcem skrze životy, kterými nám požehnal. A když se snažíme vykonávat dobro, umlčujeme lidi, kteří nás kritizují důkazy Jeho působení skrze nás. Toho nedosáhneme tím, že půjdeme proti jejich autoritě. 
“Opravdový Křesťan se podřídí autoritě, protože je prvně a hlavně podřízen Kristu. Užívá jeho svobodu jako nástroj k budování a ne jako zbraň k boji,“ - Warren W. Wiersbe
Ve Skutcích 5:29 Petr říká, „Je třeba více poslouchat Boha než lidi.“…
Takže problémem je spíš rozeznání. Respektujeme instituce a podřizujeme se jejich autoritám v našich životech, pokud nedojde k tomu, že si musíme vybrat mezi posloucháním Boha nebo posloucháním lidí…
To je přesně proč musíme být v Božím Slově. Musíme ho studovat a modlit se za rozpoznání, abychom věděli, kdy je správné se podřídit autoritám nad námi a kdy se máme postavit v poslušnosti Boha.
Milé dámy, budou dny, kdy následování Ježíše bude vyžadovat všechno, co máme. Dny, kdy se o Něj budeme muset opírat víc než jindy a věřit Jeho lásce k nám, připomínat si, že jsme jeho vyvolený národ, královské kněžstvo, svatý národ… lid Boží (1. Petr 2:9). Kéž by lidé kolem mohli o nás říct, když se podívají na naše životy, že jeden druhého milujeme, že žijeme dobré, poslušné životy v lásce k našemu Hospodinu, a že respektujeme ty, kteří nad námi mají autoritu.


Když se díváme k Ježíši jako k příkladu… kéž bychom žily životy ve službě jedna druhé, ochotné projít utrpením a podřízením k většímu a dobrému účelu… ke slávě Boží!
Není lepší čas než teď… svět nás pozoruje!
Milujte Boha Obrovsky!
Looking to Jesus as our example…may we live lives in service to one another, willing to suffer and submit for the greater good…the glory of God!
There is no greater time than now…the world is watching!

Love God Greatly!


Sunday, April 5, 2015

{Materiály} k 1&2 Petr ~ Týden 2.

{Plán Čtení}

{Verš k zapamatování} 


{Výzva} 


{Staňme se živými kameny v umírajícím světě.} Žijete zahrabané, nebo NAŽIVU?


Moje první tři děti jsou kluci. Naslouchej.
Špína mi není cizí. Nebo taky hlína a větve na stole v kuchyni. Nebo dobře schované kamínky v kapsách kalhot, které jsem dala do pračky. Ha. Jednou jsem dokonce udělala takovou chybu, že jsem vyhodila list, který byl v jednom z jejich pokojů. Nevěděla jsem, že to byl poklad toho dne. Sláva.

Na začátku jsem tohle nikdy nekončící sbírání přírody považovala za nepodstatné, nemístné a velmi jednorázové – jednou je to přejde. Ale takhle se na to nedívali moji kluci. Viděli to, co já jsem nebyla schopna vidět…
Krásné mistrovské dílo navzdory nedokonalosti.
Stvoření hodné zachování místo nedbalého zacházení.
Poklad, který by se měl uschovat, chránit, a který byl stvořen s účelem.
Ráda vzpomínám na jara, kdy mě prosili, abych jim pomohla vyhrabat v zemi na zahradě díry, aby mohli zasadit květiny. Pokaždé našli nějaký kamínek nebo dva, které byly zahrabané hluboko v zemi. Ale protože chtěli vidět víc, než jen hroznou špínu? Místo aby ho vyhodili na stranu, běželi s ním k nejbližší studničce, aby ho umyli a tak odhalili jeho krásu, která předtím nebyla jen tak vidět.
Staňme se živými kameny v umírajícím světě…
Přicházíme k Němu, k naši živé Skále – zamítnuti ostatními lidmi ale vybráni Hospodinem a Jemu milí…
Křesťané v Římské říši byli neuvěřitelně pronásledovaní. Žili ve společnosti, která byla ignorantská vůči jedinému pravdivému a živému Bohu.
Ale Petr má pro Boží lid zprávu:
Svět umírá. I vy jste jednou byli uchopeni hříchem, a dodnes jste zamítnuti lidmi. Ale díky Ježíši, jste živí. Ah Křesťané, povstaňte a žijte jako byste byli NAŽIVU.
Byli svádění k pochybnostem, zda má všechno to utrpení a trápení smysl? Zapomněli na kletbu smrti, ze které byli vymaněni? Nebo byli tak vyrušení, že se přestali soustředit na svého schopného Zachránce? A nebo se možná tak báli, že pohřbili svou víru hluboko jako pud sebezáchovy…
Někdy je to opravdu těžké, žít NAŽIVU.
Nevím… možná se v tom vidíte?
Trpíte už tak dlouho, že si říkáte, jestli tam Bůh vůbec je.
Vzdaly jste se apatii, milost už neberete vážně a vychladly jste vůči svým hříchům.
Honíte se za věcmi z tohoto světa, místo abyste rychle běžely za svým Spasitelem.
Pohřbily jste svou víru hluboko daleko, protože se bojíte, jste zlomené, zapomenuté, stydíte se, nejste toho hodny, nebo protože ___________ .

Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali cnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla…
Zapálený Petr mluví Pravdu, zatímco kolem něj zuří válka:
Pamatujte na kříž. Váš základ je v bezpečí. Tento svět možná umírá, ale Ježíš vás udělal živými. Staňte se živými kameny – které už nejsou mrtvé a zahrabané – ale naživu a zpevněné…
Cítíte se zahrabané pod tlakem světa? Pak nechte DNES být tím dnem, kdy se znovu najdete u kříže. Podívejte se nahoru, očištěné, a připomeňte si Čí jste:
Krásné mistrovské dílo navzdory nedokonalosti.
Stvoření hodné zachování místo nedbalého zacházení.
Poklad, který by se měl uschovat, chránit, a který byl stvořen s účelem.
Sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné Bohu díky Ježíši Kristu…
Otče, přiveď nás zpět k našemu pevnému Základu a pomoz nám žít naše životy…

Naživu.


Z Jeho objetí,


Zamyslete se: 
Žijete zahrabané, nebo živé? Co potřebujete přinést jako oběť a nechat to Ježíši dnes, abyste se mohly nechat omýt a žít opravdu NAŽIVU? Kdybyste chtěly, můžete svou odpověď sdílet v komentáři, nebo nám poslat osobní zprávu na FB nebo email. Rády bychom se za vás modlily konkrétněji!