Saturday, June 13, 2015

{Žalm 119} Úvod - Velkolepost Božího Slova...


Vášní Milovat Boha Obrovsky je Boží Slovo! Toužíme po tom, aby se informace, které získáme během našich studií a ztišení zapáleně vyryly do našich srdcí, aby byly jiskrou ohně a nadšení pro Pána, které nás změní zevnitř ven. A jsme přesvědčeni, že se tohle stane, protože co studujeme je samotné Slovo Boha (2. Tim. 3:16; Žd. 4:12).
Velkolepost Božího Slova je téma Žalmu 119.
Kevin DeYoung nazývá tento Žalm romantickou básní, protože v něm autor opakovaně zpívá chvály Božímu Slovu. Žalmista zmiňuje Boží Slovo v různých formách 169 krát ve 176 verších.


Všechny části a verše nejsou jako řetěz, kdy jeden díl navazuje na druhý, ale jako šňůrka perel – všechny jsou si rovny, ale každá má svůj vlastní význam, hodnotu. – David Guzik

Slovo nám neříká, kdo je autoremZalmu 119. Někteří učenci věří, že ho napsal David, zatímco jiní si myslí, že byl napsán až dlouho po Davidovi. Bez ohledu na to, kdo ho napsal, je to inspirované Boží Slovo a mělo by s ním být zacházeno opatrně.
Není to zajímavé, že ta nejdelší kapitola v celé Bibli je celá o ní samotné? To samo o sobě ukazuje na krásu, důležitost a užitečnost Písma.
Pojďme zpátky k tomu, jak je tento Žalm sestavený. Je to báseň, která se skládá z dvaceti dvou slok a každá sloka má osm veršů. Zajímavost je, že každý jeden z těchto osmi veršů začíná stejným Hebrejským písmenem. Prvních osm veršů začíná písmenem alef, dalších osm začíná písmenem bet a tak dále. Musíme být opatrní při čtení Žalmu 119. Je jednoduché se nechat omámit tím, že se opakuje a pak se při jeho čtení začít nudit. Martin Boos řekl, „Většina čte Bibli jako kráva, která stojí v hrubé trávě a neohrabaně šlape po těch nejkrásnějších květinách a bylinách.“ Tento Žalm požaduje naši pečlivou pozornost, abychom byly schopné zachytit všechny mocné, krásné a někdy tiché pravdy Ducha Svatého.
Mnoho povrchních čtenářů si myslí, že [Žalm 119] hraje na jednu strunu a utápí se v pobožném opakování a nadbytečnosti; ale tento pohled pochází ze samotné mysli daného čtenáře: ti, kteří studovali tenhle dokonalý chvalozpěv a pořádně si všimli každé jeho části jsou užaslí nad rozmanitostí a hloubkou celé jeho myšlenky.
- Spurgeon

Během čtení Žalmu 119, hledejte v něm rozdílné charakteristické kvality Písma, jako třeba fakt, že je dostatečné, pravdivé, čisté, autoritativní, a neměnící se. Ale nepřestávejte hledat. Dívejte se skrze slova na stránkách Žívého Slova a uvidíte samotnou povahu Boha, která se v této kapitole reflektuje jako na hladině vody.
Zatímco se připravujeme otevřít Žalm 119, měly bychom prosit Pána Boha, aby nám ukazoval, čemu máme věřit ohledně Jeho Slova a Jeho samotného, a jak tyto pravdy aplikovat do našich vlastních životů tak, abychom mohly chodit s větší láskou k Němu a Jeho Slovu, více si vědomy – a znechuceny – našich hříchů a více vděčné a radostné díky Kristu a jeho oběti.

S pohledem na Ježíše,


No comments:

Post a Comment