Tuesday, April 28, 2015

Týden 5: Dobrý Pastýř

Když jsem stála před katedrálou sv. Petra v Římě, nemohla jsem si pomoct – převalila mě obrovská láska pro Boha.
Vsakovala jsem vše kolem sebe, zvuky, chaos, turisty, kteří se procházeli a povídali si všude kolem mě a žasla jsem nad tím, jak Bůh může vzít rybáře a udělat z něj „Rybáře Lidí“… a jak taková změna časem dokáže udělat opravdovou změnu ve světě.
Připomněla jsem si, že všechno, co Bůh dělá v lidských životech je vždycky větší než délka života.
Potřebovala jsem se jen ztišit a prostě být přítomna v té chvíli. Potřebovala jsem zpomalit a žasnou nad Ježíšem, jak naprosto otočil člověka, který se narodil se jménem Simon, a udělal z něj Petra: „kámen“ církve.
Dneska jsme s manželem byli v Sixtinské kapli a na dalších místech. Co jsem se naučila je, že Římané pojmenovali kameny, kterými vyplňovali ulice „malí svatí petrové,“ protože mnohem později, po jeho smrti, Římané chtěli vzdát Petrovi chválu. A jelikož Ježíš řekl, že Petr bude kamenem církve, chtěli, aby tyto kameny a kamínky byly základem Říma a připomenout lidem, kteří po nich chodili, hodnotu Petrova života.
Jak můžeme pochybovat o tom, co je Bůh schopný udělat v něčím životě?
Petr – muž, který byl jednou ostrý, považován za „nevyučeného“, nejspíš před tím, než potkal Ježíše by o něm nikdo neřekl, že byl „pokorný“ nebo „vedoucí služebník.“
Ale když se nad tím zamyslíme, tak kdo by to tak vůbec měl?
Ježíš je ten nejhlavnější „jméno-měnič“…
Mění Sauly v Pavly a Simony v Petry.
Mění pyšné na pokorné a obsluhované na sluhy.
Přemýšlela jsem nad tím, jaký byl Petr na začátku, když se stal novým Křesťanem: nemohl se dočkat, až změní svět, ale chyběla mu moudrost a pokora, která by tu změnu dovedla do naplnění.
Ne. Petr potřeboval čas na to, aby mohl chvíli chodit s Ježíšem.
Potřeboval vidět, jak se Dobrý Pastýř stará o Své stádo.
Potřeboval čas, aby viděl co to stojí starat se o druhé a vést dobře.
Potřeboval zažít Kristovo utrpení…
Ježíš věděl, že aby se z Petra stal skvělý vedoucí, musel si první doopravdy prožít, co to znamená odpuštění milostí.
Plakala jsem, když jsem stála před katedrálou Sv. Petra a přemýšlela o tom muži, kterým se Petr stal; o tom muži, kterého vidíme v 5. kapitole – muži, který je povzbudivý a pomáhá starším a vedoucím sborů vést pokorně a s láskou. Po letech chození s Ježíšem, zažití Kristového utrpení a učení se z těžkostí v životě ho teď vidíme jako pokorného vedoucího služebníka, který se nechlubí svou pozicí v církvi, naopak se sám vidí jako „spolu-starší“.
Napodobováním toho, co viděl u Ježíše, Petr učí starší, aby byli vedoucími služebníky.
Nikdy nemůžeme podcenit, co Bůh dokáže udělat skrze naši víru v druhých! Jestli opravdu chceme změnit tento svět pro Ježíše, musíme mu vzdávat slávu skrze to, jak se rozhodneme žít naše životy… i uprostřed trápení.
Takže, jak přesně učí Petr tady ty vedoucí první církve, aby vedli další ve své péči?
Učí je, aby:
1. Viděli, že vedou Boží stádo… a že musí být dobrými správci těch, které jim dal do péče.
2. Nevedli, protože musí, ale proto, že jsou ochotni sloužit Bohu a Tělu Kristovu.
3. Nebyli chamtiví.
4. Vedli příkladem a ne silou; vést tak, jak vedl Ježíš; být vedoucími služebníky.
5. Měli naději a pamatovali na Ježíšův návrat!
Myslela jsem na Petra a všechno jeho utrpení v životě, jak jsem tam tak stála. A myslela jsem i na to, že i když umíral, jeho láska pro Ježíše byla všem viditelná, když se stal obětí své víry tam v Římě před tolika lety…
Co mě nejvíc dostalo, není to, co Bůh udělal skrze něj, ale spíš to, jak ho Bůh změnil. To svědectví, které vidíme v Petrově životě i smrti…
Petr byl muž, který třikrát popřel Ježíše, když byl mladší a jeho víra byla mladá. Protože mu Ježíš tuto zradu odpustil a pokračoval v budování a prohlubování vztahu s Petrem, časem se z toho stal vztah, pro který byl Petr připraven zemřít.
A taky jsem plakala, když jsem si vzpomněla na Petrovu lásku k Ježíši… ohhh, jak já bych chtěla milovat Ježíše stejně! Z Petra, který se bál přiznat své přátelství s Ježíšem se stal Petr, který byl ochotný trpět a zemřít jen kvůli tomu stejnému přátelství!
Jak bychom mohli podcenit hodnotu toho, když svůj život vložíme a investujeme do někoho jiného?
Ah, jak my nenávidíme utrpení, bolest. Ale podívejte se na Petrův život!? Ne pro slávu jeho, ale Hospodina!

Pamatujme si, když chodíme přes kameny na svých cestách, že tento svět není náš domov… nechť žijeme životy, které přináší slávu Hospodinu z lásky k Němu! Jen pak může On začít měnit tento svět skrze nás!
Milujme Boha Obrovsky,Týden 5 {Plán čtení}Týden 5 {Verš k zapamatování}Týden 5 {Výzva}

No comments:

Post a Comment